logo

Wyszukiwania dla rodzaju wycieczek: “szczyt

Bystra
opis_miejsca

Bystra

Bystra (słow. Bystrá) jest to szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, leżący w odległości 600 m w stronę południową od głównej grani Tatr Zachodnich, po której przebiega granica słowacko-polska. Jest to najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, wznoszący się na wysokość 2248 m n.p.m. nad trzema dolinami: Gaborową, Kamienistą i Bystrą.

| Tatry Zachodnie | | - 2013-08-30 16:44:15 | comments Czytaj więcej...
Błyszcz
opis_miejsca

Błyszcz

Błyszcz (słow. Blyšť) jest to słabo odgraniczone zakończenie północnej grani Bystrej, czyli najwyżej położonego szczytu w Tatrach Zachodnich.

| Tatry Zachodnie | małopolskie | Zakopane - 2013-09-16 20:10:21 | comments Czytaj więcej...
Ornak
opis_miejsca

Ornak

Ornak jest to grzbiet górski, na którym mieści się szczyt o tej samej nazwie (Ornak 1854 m n.p.m). Grzbiet znajduje się w Tatrach Zachodnich oddzielaj część górną Doliny Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2013-10-16 18:14:02 | comments Czytaj więcej...
Mała Wysoka
opis_miejsca

Mała Wysoka

Mała Wysoka (słow. Východná Vysoká, dawniej Malá Vysoká) jest to słowacki szczyt w głównej grani Tatr posiada wysokość 2429 m n.p.m., mieszczący się pomiędzy przełęczami: Polski Grzebień (Poľský hrebeň) i Rohatka (Príelom). Pierwsza oddziela go od masywu Wielickiego Szczytu, druga ? od Turni nad Rohatką i Dzikiej Turni. Szczyt ma kształt tępej piramidy i jest zwornikiem dla odchodzącej w kierunku południowo-wschodnim długiej grani bocznej z wieloma, krótkimi odgałęzieniami. Grań ta rozdziela doliny Staroleśną (Veľká Studená dolina) i Wielicką (Velická dolina). Po rozgałęzieniu w Staroleśnym Szczycie (Bradavica) ramiona grani obejmują wcinającą się pomiędzy niewielką Dolinę Sławkowską (Slavkovská dolina).

Słowacja | Tatry | | - 2013-10-23 18:14:01 | comments Czytaj więcej...
Gerlach
opis_miejsca

Gerlach

Gerlach (słow. Gerlachovský štít, Gerlachovka) jest to najlepszy szczyt Tatr i całych Karpat, mieszczący się na Słowacji, w bocznej grani Tatr Wysokich. Znajduje się na wysokości 2655 m n.p.m.

Słowacja | Tatry | | - 2013-10-27 19:14:02 | comments Czytaj więcej...
Ganek
opis_miejsca

Ganek

Ganek (słow. Ganek, Gánok) jest to szczyt składający się z trzech wierzchołków w słowackiej sekcji Tatr Wysokich. Znajduje się w głównej grani Tatr Wysokich w miejscu, w jakim zmienia ona przebieg na południowo-wschodni. Najwyższy wierzchołek Wielki Ganek (Veľký Ganek) ma wysokość 2462 m n.p.m. Dwa niższe to Pośredni Ganek (Prostredný Ganek) i Mały Ganek (Malý Ganek, 2425 m n.p.m.). Mały i Pośredni Ganek oddzielone są Małą Gankową Przełączką, natomiast Pośredni i Wielki Ganek ? Pośrednią Gankową Przełączką.

Słowacja | Tatry | | - 2013-11-01 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Mały Młynarz
opis_miejsca

Mały Młynarz

Mały Młynarz (słow. Malý Mlynár) wznosi się na wysokości 1973 m n.p.m. Jest szczytem dwuwierzchołkowym w północnej grani masywu Młynarza (Mlynár, 2170 m) w Tatrach Wysokich, na terenie Słowacji. Znajduje się pomiędzy Pośrednim Młynarzem (Prostredný Mlynár, ok. 2070 m) a Skoruszową Turnią (Skorušiniakova veža, 1804 m) w grzbiecie dzielącym Dolinę Żabich Stawów Białczańskich (Žabia Bielovodská dolina) od głównej części Doliny Białej Wody (Bielovodská dolina). Główny, południowo-wschodni wierzchołek a także niższy, północno-zachodni (1965 m) oddzielone są szeroką Przełęczą Korosadowicza (ok. 1950 m).

Słowacja | Tatry | | - 2013-11-02 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Młynarz
opis_miejsca

Młynarz

Młynarz (słow. Mlynár, Veľký Mlynár, ) jest to rozłożysty szczyt na Słowacji, znajdujący się w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodzącej od Żabiego Szczytu Wyżniego początkowo na wschód, a później skręcającej w kierunku północnym. Mieści się na wysokości 2170 m n.p.m.

Słowacja | Tatry | | - 2013-11-03 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Kotłowa Czuba
opis_miejsca

Kotłowa Czuba

Kotłowa Czuba lub Kotłowa Czubka (1840 m) jest to jeden ze szczytów górskiego grzbietu Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Dolina Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od części górnej Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-02-17 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Zadni Ornak
opis_miejsca

Zadni Ornak

Zadni Ornak (1867 m n.p.m.) jest to najwyżej położony z paru szczytów grzbietu górskiego Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Doliny Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-02-20 19:14:02 | comments Czytaj więcej...
Upłaziański Wierszyk
opis_miejsca

Upłaziański Wierszyk

Upłaziański Wierszyk jest to małe wzniesienie w grzbiecie Adamicy będący końcem północno-zachodniej grani Ciemniaka w Tatrach Zachodnich. Wzniesienie wznosi się na wysokość 1203 m n.p.m., jest całkowicie zalesione i znajduje się powyżej polany Zahradziska, a poniżej polany Upłaz. Stoki północno-wschodnie opadają do Krowiego Żlebu, południowo-zachodnie do Upłaziańskiego Żlebu (Rokitniaka), a grań Adamicy w północno zachodnią stronę do wideł Kościeliskiego Potoku i Miętusiego Potoku.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-02-25 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Upłaziańska Kopka
opis_miejsca

Upłaziańska Kopka

Upłaziańska Kopka jest to nieco wyróżniające się wzniesienie w długiej północno-zachodniej grani Ciemniaka oddzielającej Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej w Tatrach Zachodnich.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-06 19:14:02 | comments Czytaj więcej...
Suchy Wierch (Stoły)
opis_miejsca

Suchy Wierch (Stoły)

Suchy Wierch (też: Maturowa Czuba; 1428 m n.p.m.) jest to najwyższy szczyt masywu Stołów wznoszącego się po zachodniej stronie Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Na północną stronę jego zbocza opadają do przełęczy Przysłop Kominiarski (1128 m), od południowej strony do żlebu Żeleźniak, od zachodniej do żlebu Zabijak. Ponadto w południowym kierunku odchodzi od szczytu grań Maturowych Stołów łącząca się z Raptawicką Granią poprzez Przełęcz ku Stawku (Maturowe Siodło).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-09 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Suchy Wierch Ornaczański
opis_miejsca

Suchy Wierch Ornaczański

Suchy Wierch Ornaczański (1832 m n.p.m.) jest to jeden ze szczytów grzbietu górskiego Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Doliny Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-12 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Krzesanica
opis_miejsca

Krzesanica

Krzesanica (słow. Kresanica, 2122 m) jest to szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, najwyżej położony szczyt zespołu Czerwonych Wierchów.

Polska | Tatry | | zakopane - 2014-03-18 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Małołączniak
opis_miejsca

Małołączniak

Małołączniak (słow. Malolúčniak, 2096 m) jest szczytem w Tatrach Zachodnich należący do masywu Czerwonych Wierchów.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-20 19:14:01 | comments Czytaj więcej...
Kondracka Kopa
opis_miejsca

Kondracka Kopa

Kopa Kondracka (słow. Kondratova kopa, 2005 m n.p.m.) jest szczyt w Tatrach Zachodnich przynależącym do grupy Czerwonych Wierchów, najniższy z nich.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-27 19:14:02 | comments Czytaj więcej...
Ciemniak
opis_miejsca

Ciemniak

Ciemniak (słow. Temniak, 2096 m n.p.m.) jest to najbardziej na zachód umiejscowiony szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Słowackie źródła wskazują wysokość 2090 m.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-28 19:14:02 | comments Czytaj więcej...
Kominiarski Wierch
opis_miejsca

Kominiarski Wierch

Kominiarski Wierch, kiedyś nazywany Kominami Tylkowymi jest to wybitny górski masyw w polskich Tatrach Zachodnich, pomiędzy Doliną Chochołowską i Kościeliską. Jego szczyt ma wysokość 1829 m n.p.m., jest płaski i obszerny, ma przestrzeń ponad 4 ha. Przez pasterzy góralskich nazywany był Pustą Równią.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-29 19:14:03 | comments Czytaj więcej...
Siwy Zwornik
opis_miejsca

Siwy Zwornik

Siwy Zwornik (słow. Sivá veža) jest to szczyt w Tatrach Zachodnich leżący w grani głównej Tatr Zachodnich, przez jaką wiedzie granica słowacko-polska.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-03-30 18:14:02 | comments Czytaj więcej...
Suche Czuby Kondrackie
opis_miejsca

Suche Czuby Kondrackie

Suche Czuby (prawidłowo Suche Czuby Kondrackie w odróżnieniu od innych o tej samej nazwie) są to trzy turnie w grani centralnej Tatr Zachodnich między Suchym Wierchem Kondrackim (1890 m) a Goryczkową Czubą (1913 m).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-04-04 18:14:03 | comments Czytaj więcej...
Goryczkowa Czuba
opis_miejsca

Goryczkowa Czuba

Goryczkowa Czuba (słow. Goričkova kopa lub Horičkova kopa, 1913 m n.p.m.) jest to szczyt w Tatrach Zachodnich, znajdujący się w głównej grani Tatr, na granicy słowacko-polskiej.

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-05-05 18:14:02 | comments Czytaj więcej...
Pośredni Goryczkowy Wierch
opis_miejsca

Pośredni Goryczkowy Wierch

Pośredni Goryczkowy Wierch (słow. Prostredný vrch horičkový, 1874 m n.p.m.) jest to szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Kasprowym Wierchem, od jakiego rozdzielony jest Goryczkową Przełęczą nad Zakosy (1816 m), a także Goryczkową Czubą (1913 m), od której rozdzielony jest Goryczkową Przełęczą Świńską (1801 m).

Polska | Tatry | | Zakopane - 2014-05-14 18:14:01 | comments Czytaj więcej...
Poprzedni Następny

Strona : 1 z 1 . Wszystkich wpiów: 23

Pomoc